Водопровод
Водопровод

Водопроводни инсталации – изграждане и ремонт
Инсталационни схеми за водоснабдяване
Изграждането или ремонта на водопроводната инсталация е процес, който се свежда до множество последователни технически дейности, като от особена важност е избора на вида тръби и фитинги към тях. Тази стратегия трябва да бъде съгласувана и ясно формулирана още на предварителен идеен етап според битово комуналните или промишлени нужди на ползвателя, за да се конструира една коректно и икономично проектирана водопроводна инсталация и да се избегнат последващи аварии или подмяна. Трябва да се вземе под внимание спецификата на материала, налягането на водопроводната мрежа, температурното разширение на материала, от който са изградени тръбите, експлоатационния живот им живот, възможността за лек монтаж и евтина последваща поддръжка на изградената инсталация. Към момента, избора на материали е изключително богат, като постепенно навлизат все повече иновативни и икономични решения. Нашите специалисти ще Ви консултират и ще изберат за Вас точните материали за необходимата Ви система.