Материалите, с които работим

Изграждането или реновирането на водопроводната или канализационна инсталация е процес, който се свежда до множество последователни технически дейности, като от особена важност е избора на вида тръби и фитинги към тях.
Тази стратегия трябва да бъде съгласувана и ясно формулирана още на предварителен идеен етап според битово комуналните или промишлени нужди на ползвателя, за да се конструира една коректно и икономично проектирана водопроводна инсталация и да се избегнат последващи аварии или подмяна.
Трябва да се вземе под внимание спецификата на материала, налягането на водопроводната мрежа, температурното разширение на материала, от който са изградени тръбите, експлоатационния живот им живот, възможността за лек монтаж и евтина последваща поддръжка на изградената инсталация.
Към момента, избора на материали е изключително богат, като постепенно навлизат все повече иновативни и икономични решения. Нашите специалисти ще Ви консултират и ще изберат за Вас точните материали за необходимата Ви система.

 

1. Водопровод

Полипропиленови тръби и фитинги

Производители:
https://www.wavinekoplastik.com/bg/
http://hp-trend.cz/cz/,
https://www.fvplast.com,
https:/www.baenninger.de
Полипропиленовите тръби са най–често използваните тръби при изграждането на тръбопроводна система в  обществени сгради и жилища. Материалът, от който са изработени изделията допринася за стабилността и предимството на този вид системи. Полипропиленът, в сравнение с полиетилена е по-лек, с с по-малко линейно разширение и висока термоустойчивост – температурният диапазон на експлоатацията му е от -20 до +110°С. Това негово основно свойство позволява монтажа на този вид тръби при ниски температури, както и експлоатацията на изработените от ППР системи при високи температури.
Полипропиленът е по-удароустойчив материал в сравнение с полиетилена. Тръбите от полипропилен обикновено се произвеждат по метода на непрекъснатата екструзия, което позволява на тръбите, макар и със сравнително малка маса, да издържат големи натоварвания, характерни за тръбите от тежките типове, и да се използват на места с повишено натоварване. Изработени са за налягания PN 10, 16, 20.)

 

2. Канализация

 

Предимства на PVC системата

 • много добри хидравлични свойства поради гладкостта на вътрешните стени;
 • изключителна здравина и издръжливост;
 • ниско тегло, което облекчава транспорта, манипулирането и монтажа;
 • диелектричност;
 • малък коефициент на топлинна проводимост, което позволява тръбите да се поставят на по-малка дълбочина и така се намаляват разходите по монтажа им;
 • лесен монтаж благодарение на прецизните КА и Щек муфи;
 • вътрешна и външна водонепропускливост;
 • трайност на материала над 50 години;
 • максимална постоянна работна температура на флуида 40 0С;
 • издръжливост на взаимодействието на химически агенти – продуктите от PVC показват отлична издръжливост при въздействие на химични вещества в отпадните води или в почвата: соли, киселини, разредeни основи, минерални и растителни масла, алкохоли и органични въглеводороди;
 • възможност за рециклиране на материала.

 

Области на приложение

 • Сградна и извън сградна гравитационна канализация за битови, промишлени и дъждовни отпадъчни води
 • Вентилационни системи
 • Кабелозащитни мрежи

https://pi-bg.com/ https://pestan.net/en/

3. Отопление

 

Отоплителните инсталации с алуминиеви радиатори спестяват енергия благодарение на термичната ефективност на алуминия, което позволява лесен и постоянен контрол на температурата във всяко помещение.
Алуминиевите радиатори Ви позволяват да контролирате температурата във всяко помещение лесно и незабавно, така че можете да затоплите дадено помещение бързо, веднага като се появи нужда. При другите материали и при подовото лъчисто отопление системите са инертни и реагирането на температурни промени става доста по-бавно.